top of page

Człowiek

W Dziale "Człowiek", to ludzie są najważniejsi. To właśnie w ramach tego segmentu naszej działalności świadczymy pomoc prawną osobom fizycznym w sprawach, które mogą spotkać każdego i dokładamy wszelkich starań, by wypracować najkorzystniejsze dla Was rozwiązania oraz dążymy do tego by uchronić Was przed ewentualnymi problemami w przyszłości. 

Nasi prawnicy udzielą Wam porady lub sporządzą opinie prawne w kwestiach związanych z prawem cywilnym (w tym m.in. kwestiach spadkowych, rodzinnych, odszkodowawczych lub konsumenckich), prawem pracy (np. w związku z nawiązaniem stosunku pracy, jego rozwiązaniem lub umową o zakazie konkurencji) oraz sprawach administracyjnych i podatkowych (np. w kwestiach związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych – PIT; podatkiem od spadków i darowizn lub podatkiem od czynności cywilnoprawnych - PCC). 
 
Pomożemy Wam w sporządzeniu umów związanych z sytuacjami dnia codziennego (m.in. umowy darowizny, umowy sprzedaży, w tym umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, umowy pożyczki, umowy o roboty budowlane, przeniesienia praw autorskich), a także zaopiniujemy umowy sporządzone przez inne podmioty, wskazując na konsekwencje ich zawarcia i poprowadzimy w Waszym imieniu ewentualne negocjacje w celu uzyskania korzystnej dla Was zmiany lub jeśli będzie to możliwe pomożemy w rozwiązaniu niekorzystnej umowy. 
 
Dział "Człowiek" to także zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, w tym w także sporach konsumentów z instytucjami rynku finansowego (bankami lub ubezpieczycielami), rodzinnych (sprawy rozwodowe) oraz odszkodowawczych (w związku z nienależytym wykonaniem umowy lub uszkodzeniem ciała). W ramach tego działu świadczymy także zastępstwo procesowe w sprawach karnych, karnych skarbowych i wykroczeniowych dla każdego z uczestników procesu karnego, w tym w szczególności w charakterze obrońcy. Wiemy jak trudnym przeżyciem jest proces karny, niezależnie od tego po jakiej stronie się występuje, dlatego wspólnie z klientem wypracowujemy strategię procesową oraz czuwamy nad prawidłowym przebiegiem procesu. 
 
Jeśli potrzebujecie pomocy prawnej i oczekujecie ludzkiego podejścia do powierzanych spraw, to zapraszamy do współpracy.

Sprawy Cywilne

Sprawy Rodzinne

Umowy

Sprawy Frankowe

Rozwody

Zakup mieszkania

Sprawy Pracownicze

Ubezpieczenia

Sprawy Karne

Człowiek

Biznes

W Dziale „Biznes” stawiamy na efektywność rozwiązań. Pomagamy przedsiębiorcom na każdym etapie działalności biznesowej. W pracy skupiamy się na szybkiej reakcji na Wasze potrzeby i przewidywaniu oraz wyprzedzaniu potencjalnych problemów.
 
Przy podejmowaniu działalności rozwiązania szyjemy na miarę. Już w umowie spółki lub umowie wspólników dbamy o to, żeby przyszła działalność odzwierciedlała wszystkie zamierzenia stron. Przy zakładaniu spółek nie ograniczamy się do sporządzenia umowy spółki i jej zarejestrowania, lecz aktywnie szukamy optymalnej dla Was struktury działalności. Zarówno pod względem podatkowym, jak również struktury korporacyjnej i sposobu podejmowania decyzji w spółce. Pomagamy w prawidłowym ułożeniu stosunków w przedsiębiorstwach. Czuwamy nad przestrzeganiem przez spółkę obowiązków sprawozdawczych. Dbamy o to, żeby proces podejmowania decyzji i podziału kompetencji w spółce był prawidłowy.
 
W razie sporu między wspólnikami lub ze spółką – reprezentujemy przed sądem. Dbamy o to, żeby Wasza działalność była zawsze zgodna z prawem. Nie tylko doradzamy, co do planowanych zamierzeń biznesowych, ale też badamy i ograniczamy ryzyka związane z prowadzoną działalnością, opiniujemy i tworzymy procedury zapewniające maksymalne bezpieczeństwo prawne. Wdrażamy w firmach wszystko to, czego wymaga skomplikowany krajobraz prawny – w tym w zakresie RODO, AML, przeciwdziałania korupcji, dyrektywy o sygnalistach, czy regulacji branżowych.
 
Tworzymy i negocjujemy umowy, które stanowią podstawę przy współpracy z innymi przedsiębiorcami. Dbamy przy tym, by prawidłowo zabezpieczyć Wasz interes. Nie ograniczamy się do umów handlowych, pomagamy też przy transakcjach nieruchomościowych oraz umowach inwestycyjnych, czy wieloetapowych procesach nabywania lub sprzedaży udziałów w spółce. Prowadzimy procesy inwestycyjne, w tym reprezentujemy w ramach postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych.
 
Reprezentujemy przedsiębiorców w sporach gospodarczych i korporacyjnych  zawsze mając na celu przede wszystkim sprawne rozwiązanie problemu. Pomagamy odzyskiwać należności od dłużników. Wiemy, że w biznesie liczy się przede wszystkim efektywność. Dlatego działamy szybko, a porozumiewamy się w prosty sposób. Udzielamy jasnych odpowiedzi na postawione pytania. Zawsze szukamy rozwiązania problemu.

Obsługa korporacyjna

Spory gospodarcze i korporacyjne

Przekształcenia i sukcesja

Compilance

Windykacja

Inwestycje

i transakcje

Umowy

Postępowania administracyjne

Nieruchomości

Biznes
bottom of page